Helyi Önkormányzat

Képviselő testület tagjai:

Polgármester: Bozsik CsabaA Képviselő-testület tagjai:
Mlinkóné Forgács Edit
Guba Anett
Dr. Legeza Tivadar
Czakó Pál
Petrik István

Uri József

Polgármesteri Hivatal Besenyőtelek
Cím: 3373 Besenyőtelek, Fő út 89.
Tel.: 36/541-133
Fax: 36/441-63

Nemzetiségi Önkormányzat tagjai:
Elnöke: Burai Menyhértné
Elnök-helyettes: Puzsoma Károly
Guszti Helga
Rácz Andrásné
A képviselő testület bizottságai:
Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság

BIZOTTSÁGOK TAGJAINAK NÉVSORA
2014-2019.

ÜGYRENDI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG

Elnök: Dr. Legeza Tivadar
Tagok:

Mlinkóné Forgács Edit
Petrik István
Rácz Andrásné
Puzsoma Károly

PÉNZÜGYI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁG

Elnök: Mlinkóné Forgács Edit
Tagok:

Uri József
Petrik István
Guba Anett
Guszti Helga
Urbánné Tuza Éva
Nagy Lászlóné

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG

Elnök: Guba Anett
Tagok:

Uri József
Dr. Legeza Tivadar
Burai Menyhértné
Ludvig Oszkárné