Nincs hozzászólás

Szakmai beszámoló az elvégzett tevékenységről (Műszaki ellenőri jelentés)

Készült: Besenyőtelek, Fő út 89. sz., 936 hrsz. alatti ingatlanon lévő Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési munkáinak műszaki ellenőrzéséről
Építtető (pályázó): Besenyőtelek Község Önkormányzata
3373    Besenyőtelek, Fő út 89.
Pályázati azonosító szám: ÉMOP-4.2.2.-09-2009-0111
A tulajdonos Községi Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésére pályázatot nyújtott be. akadalymentesites

Tekintse meg képgalériánkat erre a hivatkozásra kattintva!

A sikeres pályázat alapján a pályázó a kivitelezési munkára vonatkozóan árajánlatot kért három helybeli építőipari vállalkozástól.
Ajánlattevők: Príma-Út 2004 Építőipari és Kereskedelmi Bt. 3373 Besenyőtelek, Kossuth út 16., Bo-Invest Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 3373 Besenyőtelek, Fő út 89., Ragó Kft. 3373 Besenyőtelek, Komáromi út 6.
A megvalósítási munkákat a legkedvezőbb ajánlatot tevő kivitelezőként a Bo-Invest Kft. 3373 Besenyőtelek, Fő út 89., mint generálkivitelező végezte.
Az építési műszaki ellenőrzési feladatokat a Kreatív 2006 Mérnöki, Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. 3300 Eger, Szüret u. 20. II./2. részéről Kupai Imre építészmérnök látta el.
A kivitelezés folyamán a rehabilitációs szakmérnöki feladatokat a tervezési munkában is részt vevő Csernyik Csaba rehabilitációs környezettervező szakmérnök végezte.
A tervezett beruházás eredményeképpen az ingatlan akadálymentes megközelítése a déli kis-, és nagykapun keresztül történik. Az épület hátsó, udvar felőli bejáratának akadálymentessé tételével az épületbe való akadálymentes bejutás valósult meg. Az épület földszintjén végzett alább részletezett átalakítási munkákkal együttesen a polgármesteri hivatal komplex akadálymentesítése valósult meg.
A megvalósított akadálymentesítési munkák részletezése:
Parkoló: 1 db akadálymentes és 2 db, önerőből megvalósuló parkolóhely került kiépítésre. Járdák, gyalogutak: a déli kapun keresztül akadálymentes előregyártott beton térkő burkolat készült. Rámpa: a polgármesteri hivatal déli homlokzata mellől indulóan és a nyugati oldalánál érkezően akadálymentes rámpa készült. Lépcső: a meglévő nyugati bejárat előtti lépcső az akadálymentes rámpa mellett újra épült, az akadálymentes bejárat kialakítása miatt a 2. sz. pincelejárat lépcsője átalakításra került. Bejárati/belső ajtók: a terven részletezett módon és helyeken az akadálymentesítés érdekében új ajtók, új ajtólapok, illetve küszöb átalakítások készültek. Szélfogó / előterek: a polgármesteri hivatal nyugati és északi (fő)bejáratánál is megvalósultak akadálymentesítések. Folyosó: akadálymentes folyosó kialakítására került sor. Belső helyiségek: a terven részletezetteknek megfelelően  az ügyfélszolgálati pult, a tanácsterem akadálymentesítésére került sor valamint új akadálymentes vizesblokk készült. Padlóburkolatok: az akadálymentesítés érdekében alkalmazott burkolatok csúszásmentesek. WC-mosdó: új létesült akadálymentes kivitelben. Ügyfélszolgálat: a folyosó titkárság melletti végéből nyílóan került kialakításra. Információs táblák, térképek: az utcafronti kerítésre, az épület homlokzatára, az akadálymentes rámpa oszlopára, kül-, illetve beltéri oldalfalakra kerültek az akadálymentes műszaki leírásban részletezettek szerint.
A kivitelezési munkák 2010. június 28-án kezdődtek meg, majd a szerződéses határidő előtt, 2010. szeptember 20-án, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással befejeződtek. Az átadási tervdokumentáció átadásra, az építési napló lezárásra került.
A Bo-Invest Kft. a kivitelezés időtartama alatt is megszakítás nélkül működő Polgármesteri Hivatal tevékenységének lehető legkisebb mértékű zavarásával végezte feladatát. A munkafeladatok ütemezése, a felmerülő kérdések, részletek egyeztetése rendszeres, folyamatos volt úgy a megbízóval, mint a rehabilitációs szakmérnökkel és az építési műszaki ellenőrrel. Ennek eredményeképpen a létesítmény komplex akadálymentesítési munkái a terveknek megfelelően, jó minőségben, határidőre készültek el.

Eger, 2010. szeptember 20.

Kupai  Imre  műszaki ellenőr
ME-É-I-10-00086
Kreatív 2006 Mérnöki, Szolgáltató  és Kereskedelmi Betéti Társaság
3300  Eger, Szüret u. 20. II./2.

Comments are closed.

Megszakítás