Nincs hozzászólás

Önkormányzati hírek

Önkormányzati Képviselő testületi ülésre március 25-én 14 órakor került sor a Polgármesteri hivatal tanácskozó termében, melyen következő napirendi pontok szerepeltek:

1.)Beszámoló a Polgármesteri hivatal gyámügyi feladatainak ellátásáról.
Előadó: Homonnai Kálmánné főmunkatárs
A beszámoló elkészítéséhez segítséget nyújtottak az óvoda, iskola vezetői, a gyermekjóléti szolgálat családgondozója. A képviselő testület átfogó értékelést kapott a gyámügyi tevékenység ellátásáról.
2.)     Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat munkájáról.
Előadó: Barnáné Úri Katalin családgondozó
A gyermekjóléti szolgáltatás célja a gyermek testi, lelki egészségének, a családban történő nevelésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a már kialakult veszélyeztetettségének megszüntetése, családjából kiemelt gyermek visszahelyezése. Az ellátottak köre kiterjed a 0-18 éves korosztályra és családtagjaira.
3.)    Köztisztviselői teljesítményértékelés 2010. évi feladatainak meghatározása.
Előadó: Bozsik Csaba polgármester
Meghatározásra kerültek azok a célok, melyek a köztisztviselőkkel szemben támasztott teljesítménykövetelmények alapját képezik. A teljesítménykövetelmények meghatározására vonatkozó előírást a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv 34. paragrafusa rögzíti.
4.)Bejelentések, indítványok.
500 tonna martaszfalt vásárlása a Colas Rt-től.
Hivatali és intézményi munkatársak számítógépes ismereteinek bővítése tanfolyami keretek között.
Átfogó körzeti, rendőri, polgárőri ellenőrzések megkezdése.
Tavaszi közmunkaprogram beindítása.

Soron következő ülését az Önkormányzat május 27-én, csütörtökön 14 órakor tartotta, melyek a következő napirendi pontok szerepeltek:
1.)Háziorvosok beszámolója a községben végzett munkájukról:
Előadó: Dr. Legeza Tivadar I.számú körzet háziorvosa és Dr. Mann László II.számú körzet háziorvosa.
A 8 éve változatlan finanszírozás mellett a beteggondozás és a szűrővizsgálatok elvégzése, az egészségügyi ellátás színvonala szerencsére nem romlott. Az Önkormányzat és a háziorvosok közötti kapcsolat jó, ebben az évben is apró felújítási munkálatok elvégzésére kerül sor a rendelőkben.
2.)    Fogszakorvos beszámolója a községben végzett munkájáról.
Előadó: Dr. Szűcs Attila fogszakorvos
Az előző években folyamatosan csökkent a finanszírozás reálértéke, s amennyiben ez a helyzet rövid időn belül nem változik, komoly ellátási problémák adódhatnak. Ez évi tervek között szerepel a betegváró padok cseréje, a világítótestek cseréje és egy új hőlégsterilizátor vásárlása, valamint a rendelő festése.
3.)    Védőnők beszámolója körzetükben végzett munkájukról.
Előadók: Medveczkiné Bukta Eszter I. számú körzet védőnője és Hodák Zsuzsanna II. számú körzet védőnője.
Egyre nagyobb gond a családok körében, hogy egyre rosszabb szociális helyzetben élnek egyesek, amelyhez még társul a felelőtlen életvitel is. A védőnők segítségével 194 nő vehetett részt Egerben mammográfiai szűrésen.
4.)     Gyógyszertár vezetőjének tájékoztatója az intézmény munkájáról.
Előadó: Demeterné Tuza Mária gyógyszerész
Az utóbbi 2 évben folyamatosan romlott a patikák helyzete, támogatás elvonások és követelménynövelések miatt. De változatlan odafigyeléssel és odaadással a színvonal tartható.
5.)Vöröskereszt helyi titkárának tájékoztatója munkájáról.
Előadó: Szakál Antalné Vöröskeresztes titkár
A Vöröskereszt helyi szervezet legfőképpen a véradás évi háromszori megszervezésével foglalkozik, de élelmiszer és ruhanemű gyűjtése is minden évben a napirenden szerepel.
6.)   Közoktatási iskolatársulásból adódó lehetőségek megvitatása.
Előadók: Bozsik Csaba polgármester és Kalina Mária iskolaigazgató
A testület nagytöbbségben nem támogatja a társulást, mert szakmailag előrelépést nem jelent. Finanszírozási előnyei, hátrányai bizonytalanok.
7.) Bejelentések, indítványok.
– A rendkívüli időjárás okozta gondok kezelése, helyreállítási munkák elvégzése.
– A nyári szociális gyermekétkeztetést 112 gyermek veheti igénybe több, mint 1,8 millió forint értékben.

Soron következő ülését 2010. június 24-én 14 órakor tartotta a községi önkormányzat a következő napirendi pontokkal:
1.) Beszámoló a község, közrend, közbiztonsági feladatainak ellátásáról, aktuális teendők meghatározásáról.
Előadó: Dr. Kohári Péter rendőralezredes-kapitányságvezető
2.)Polgárőrség vezetőjének tájékoztatója a szervezet munkájáról.
Előadó: Vincze János polgárőrség-vezető
3.)Mezőőrök beszámolója végzett munkájukról
Előadó: Urbán Antal mezőőr
A három területen dolgozók legfontosabb célkitűzése a közbiztonság fenntartása, az állampolgárok nyugalmának megőrzése, a bűncselekmények számának csökkentése, a lakosság biztonságérzetének javítása. Sajnos ezek a célok 2009/2010-ben csak részben sikerültek, mert Besenyőtelken van 4-5 törvényt nem tisztelő egyén/család, akik borzolja folyamatosan a kedélyeket. A hatékonyság növeléséhez törvényváltozásokra lenne szükség.
4.) Bejelentések, indítványok:
– Közcélú foglalkoztatás keretében szakmunkások fölvételére került sor a nyári intézményi fölújítások elvégzése érdekében.
– A Polgármesteri hivatali akadálymentesítési munkálatokat a legkedvezőbb árajánlatot beadó BO-INVEST Kft. végezheti el.

Comments are closed.

Megszakítás