Helyi Önkormányzat

Helyi Önkormányzat
Polgármester: Bozsik Csaba

Jegyző : Veres-Horváth Anett Helga
Képviselő testület tagjai:

A Képviselő-testület tagjai:

Forgács Péter
Petrik István
Poczok-Bíró Virág
Ragó Zsolt
Urbánné Tuza Éva
Uri József

Polgármesteri Hivatal Besenyőtelek
Cím: 3373 Besenyőtelek, Fő út 89.
Tel.: 36/541-133
Fax: 36/441-63

Nemzetiségi Önkormányzat tagjai:
Elnöke: Burai Menyhértné
Elnök-helyettes: Puzsoma Károly
Guszti Helga
Rácz Andrásné
A képviselő testület bizottságai:
Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság

BIZOTTSÁGOK TAGJAINAK NÉVSORA
2014-2019.

ÜGYRENDI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG

Elnök:  Poczok-Bíró Virág
Tagok:
Petrik István
Rágó Zsolt
Puzsoma Károly
Rácz Andrásné

PÉNZÜGYI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁG

Elnök: Rágó Zsolt
Tagok:
Forgács Péter
Uri József
Burai Péter
Sebestyén Attila

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG

Elnök: Urbánné Tuza Éva
Tagok:
Poczok-Biró Virág
Ragó Zsolt
Uri József
Burai Menyhértné
Hodák Zsuzsanna
Ludvig Oszkárné