Helyi Önkormányzat

Polgármester: Bozsik Csaba

 

Jegyző : Veres-Horváth Anett Helga
Képviselő testület tagjai:

A Képviselő-testület tagjai:

Forgács Péter
Petrik István
Poczok-Bíró Virág
Ragó Zsolt
Urbánné Tuza Éva
Uri József

Polgármesteri Hivatal Besenyőtelek
Cím: 3373 Besenyőtelek, Fő út 89.
Tel.: 36/441-633

Besenyőtelek Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagjai:
Elnök: Burai Menyhértné
Elnökhelyettes: Rácz Andrásné
Burai József
Burai Péter
Lovas Sándor

A képviselő testület bizottságai:

BIZOTTSÁGOK TAGJAINAK NÉVSORA     2019-2024.

ÜGYRENDI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG

Elnök:  Poczok-Bíró Virág
Tagok:
Petrik István
Ragó Zsolt
Burai József
Rácz Andrásné

PÉNZÜGYI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁG

Elnök: Ragó Zsolt
Tagok:
Forgács Péter
Uri József
Burai Péter
Ráczné Guba Melinda

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG

Elnök: Petrik István
Tagok:
Ragó Zsolt
Uri József
Burai Menyhértné
Hodák Zsuzsanna