Bizottságok
BIZOTTSÁGOK TAGJAINAK NÉVSORA
2014-2019.
ÜGYRENDI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG

Elnök: Dr. Legeza Tivadar
Tagok:

Mlinkóné Forgács Edit
Petrik István
Rácz Andrásné
Puzsoma Károly

PÉNZÜGYI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁG

Elnök: Mlinkóné Forgács Edit
Tagok:

Uri József
Petrik István
Guba Anett
Guszti Helga
Urbánné Tuza Éva
Nagy Lászlóné

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG

Elnök: Guba Anett
Tagok:

Uri József
Dr. Legeza Tivadar
Burai Menyhértné
Ludvig Oszkárné