2012/2013. tanévnyitó ünnepi beszéde
Sok szeretettel köszöntöm megjelent tanítványainkat, tisztelettel és szeretettel üdvözlöm kollégáimat, az iskola valamennyi dolgozóját, a szülőket, hozzátartozókat, ünnepségünk minden kedves vendégét a 2012/2013-as tanévnyitó ünnepségén!
Külön tisztelettel köszöntöm Bozsik Csaba polgármester urat!
Halkan útra kel a nyár, és észre sem vesszük, beköszönt az ősz, a szeptember s vele az új tanév. Reggelente az utcákon megjelennek a gyerekek, az őket kísérő szülők. Az iskola újra megtelik a gyerekek kedves zsibongásával.
Az a kérésem, bízzanak bennünk, tanítókban, tanárokban:  jó döntés volt, hogy ránk bízták gyermekeiket. Erre a legjobb garancia gyermekszerető, kreatív, keményen és áldozatosan dolgozni tudó és akaró tantestületünk. Külön figyelmet fordítunk a tehetség gondozására, verseny-előkészítő tevékenységünket idén is lelkiismeretesen végezzük. Rendszeres szabadidős tevékenységet biztosítunk a hét több napjára. Ebben a tanévben még több olyan rendezvényre készülünk, amelyre szeretettel hívjuk és várjuk a kedves szülőket, a község lakosságát is.
Kedves Tanulóink!
Remélem, a nyáron kipihentétek magatokat, és a hosszú szünet után készen álltok az új feladatokra, mert az új tanévben mindannyiunk aktív tevékenységére szükség lesz. Egy iskola sikeressége és eredményessége nem csak a pedagógusok munkáján, az iskola tárgyi feltételein, felszereltségén múlik. Nagyban múlik diákjainak hozzáállásán és tanulásán is.
A tanulás és munkanélküli eredményes iskolát még nem találták fel.
Ezért azt kérem minden tanítványunktól, hogy ne csak ez a régi iskola kezdjen új életet, hanem határozzátok el, hogy a jövőben rendszeresen készültök a tanórákra, mindig elkészítitek a házi feladatot, és sosem hagyjátok otthon a felszereléseiteket.
Legyen ez az év abban is új, hogy az eddiginél még nagyobb odaadással, még nagyobb szorgalommal teljesítitek a rátok váró feladatokat.
Röviden tekintsük át, mi is történt iskolánk környékén a nyári szünetben. Ha majd az évnyitó után beléptek a folyosóra, a tantermekbe, látni fogjátok, hogy a nyáron kifestett falak, szépen kitakarított helyiségek arra várnak, hogy használatba vegyétek, de egyben már szeretnélek is kérni benneteket, hogy úgy vigyázzatok rá, mint a saját otthonotokra. A nap nagy részét itt töltitek, tegyétek ezt olyan környezetbe, ahol mindenki jól érzi magát.  A vakáció ideje alatt több programon is részt vehettetek: voltak táborozók  Agárdon, sporttáborban töltöttek  1 hetet a trambulinosaink, kézműves táborban élhették ki magukat az alkotni vágyó gyerekek, a zenét tanuló diákjaink zenetáborban voltak Bogácson, a mazsorett csapatunk nívós fellépéseit is követhették az érdeklődők. rendelkezésetekre állt a könyvtár is, részesei lehettetek az Aratónapnak, jutalomkirándulásnak. Azt hiszem program szempontjából semmibe sem szenvedtetek hiányt. De minden jónak vége szakad egyszer. A vakáció is véget ért!
Szeretettel üdvözöllek benneteket kedves elsőseink!
Nem vagyunk teljesen ismeretlenek egymás számára, hiszen találkoztunk már többször is az óvodában. Jól tudom, hogy sokan tekintetek úgy az iskolára, mint egy csodára. Júniusban elköszöntetek az óvodától, óvó néniktől, dajka néniktől. Kinőttétek a székeket, alacsonyak lettek az asztalok, kíváncsiak vagytok egy másik világra. Ma, a tanévnyitón már szólítanak a tanító nénik, és vár a szépen feldíszített tanterem benneteket.
Kívánom nektek, hogy érezzétek jól magatokat nálunk és sok szép sikert éljetek át tanulmányaitok során.
Bízom benne, hogy nem csalódtok, s szüleitekkel együtt felfedező kalandként élitek meg az iskolás éveket, és öröm, derű vár rátok a betűkkel és számokkal való ismerkedés közben.
Mától kezdve a Dr Berze Nagy János Általános Iskola tanulóiként üdvözöllek benneteket. Kívánom, hogy választásotok, illetve Szüleitek választása megvalósítsa reményeiteket, elvárásaitokat.
Most ünnepélyesen is iskolánk diákjaivá fogadlak benneteket.
Kedves Nyolcadikosok!
Most hozzátok szólok !
Életetek egy igen fontos szakaszát zárjátok ebben a tanévben. Jövő ilyenkor már valamelyik középfokú oktatási intézmény tanévnyitó ünnepélyén álltok némi szorongással és tele tervekkel. Kívánom Nektek, hogy érezzétek magatokat jól, tudásban és emberi értékekben, viselkedésben egyaránt gyarapodjatok. Azt kérem tőletek, fogadjátok meg az intő szót. Tanuljatok és viselkedjetek példamutatóan! Mutassatok mindenben jó mintát az itt álló első osztályosoknak.
Kedves Többiek!
Benneteket se hagylak ki a megszólításból!
Tőletek is kérem, hogy tanulással, fegyelmezett magatartással öregbítsétek iskolánk hírnevét. Fogadjátok meg tanáraitok intelmeit, kéréseit, hiszen mi azért vagyunk, hogy megmutassuk a helyes utat, amely segítségével egykoron célba értek, értékes tagjává váltok szűkebb és tágabb környezeteteknek! Ehhez azonban elengedhetetlen a szabályok betartása, a szorgalmas, lelkiismeretes munka, ami nálatok a tanulást jelenti.
Szeretnénk minél több színes programokat szervezni számotokra, de ehhez a ti pozitív hozzáállásotokra is szükségünk van! Csak közösen tudjuk élhetővé és élvezetessé tenni az iskolai életet!Kedves Szülők!
Biztos értesültek arról a sajnálatos dologról, hogy iskolánk létszáma évről-évre csökken. Ebben a demográfiai hullám mellett az is benne van, hogy néhány szülő más település iskoláját választja gyermekének. Úgy gondolom, hogy mindenkinek joga van, szabad iskolaválasztás engedtek, viszont nem tudok azonosulni mégsem ezzel, mert a szülők kezdik ellehetetleníteni a saját falujuk jövőjét. Biztos nagyon sokszor hallották már azt, ha megszűnik valahol az iskola, ott idővel a falunak is vége lesz! Szeretném kérni Önöket, hogy a távlatok figyelembevételével tegyenek lépéseket, gondolják végig az elkövetkező időszak következményeit is.
Mi eddig is azon voltunk, hogy még a leggyengébb tanulóból is próbáljuk kihozni, amit lehet. Több szülőnek mondtam, hogy velünk, pedagógusokkal szemben nem kell megvédeni a saját gyereküket. Nekünk ugyan az érdekünk, ami Önöknek Kedves Szülők Embert neveljünk a gyermekeikből. Sajnos ez azzal jár, hogy fegyelmeznünk kell őket, be kell tartatni az alapvető szabályokat. Szeretnénk minél jobban és eredményesebben nevelni és tanítani diákjainkat. Bízom benne, hogy ez sikerülni fog. Ehhez kérem minden szülő és diák segítségét és bizalmát is. Kérem a kedves szülőket is, hogy gyermekeik felkészülésének figyelemmel kísérésével segítsék munkánkat.
Még egy dologra hívom fel szíves figyelmüket. Intézményünk több olyan színvonalasan működő kiscsoporttal rendelkezik, akikre méltón lehetünk büszkék és nem csak lehetünk, vagyunk is. Ettől a tanévtől csak az iskolánk tanulóinak biztosítjuk ingyenesen ezeken a foglalkozáson való részvételt. Köszönjük megértésüket!!Kedves Kollégáim!
Az új tanév küszöbén kérek minden kollégámat, hogy közös akarattal munkálkodjunk azon, hogy tovább növeljük iskolánk jó hírét. Törekedjünk arra, hogy az év folyamán minél több tanulónk érjen el szép sikereket, a lassabban haladók sokat fejlődjenek. A meglévő, rendbe tett tantermek, oktatástechnikai eszközök biztosítják a feltételeket. Legyetek nyitottak a tanulók, a szülők és a társadalmi elvárások felé.

Mielőtt hivatalosan is megnyitnám a tanévet több fontos információt szeretnék közölni:
– Szeretném felhívni a szülők és a tanulók figyelmét arra, hogy a tankötelezettség nem teljesítése, igazolatlan mulasztás szigorú jogkövetkezmény – a családi pótlék megvonását vonja maga után. A hiányzások jelentése a Kormányhivatalokhoz történik.
Erről bővebben a szülői értekezleten fognak tájékoztatást kapni.
– A 2012/13-as tanévben a szöveges értékelés marad az alsó tagozaton1.osztályban félévkor és évvégén és 2. osztályban félévkor, 2. év végétől osztályzatot kapnak a tanulók.
Az idei tanévtől az 1. és 5. osztályban bevezetésre kerül a mindennapos testnevelés. Ez azt jelenti, hogy a hét minden napján 1 óra a testnevelés. Kérem, hogy figyeljenek arra, hogy a tanulók megfelelő tornafelszereléssel rendelkezzenek és ennek tisztántartása is nagyon fontos. Ha lehet, váltó felszerelést biztosítsanak számukra.
– 1. hét programja: a tanítási órák mellett több szabadidős programot szerveznek a pedagógusok, ahová szeretettel hívjuk és természetesen várjuk a szülőket. Szeptember 7-ig minden nap 3 tanítási órájuk lesz, de ez nem a nap befejezését jelenti. Gyűjtő munkát végeznek, kiállítást készítenek, kirándulásokat szerveznek számukra, természetesen velük együtt és reméljük Önökkel együtt kedves szülők! Ezen a héten készülnek a Rétesnapi dekorációk, ami szintén tanulóink, pedagógusaink és az aktív szülőink segítségével készülnek.
A tanévnyitó ünnepség után történik a napközibe való beiratkozás is. Kérek mindenkit, hogy, aki szeretne gyermekének hétfőtől étkezést biztosítani, az mindenképpen keresse meg az élelmezésvezetőt és óvodatitkárt. A könyvtár előtti folyosón kapják meg a szükséges papírokat.
Szintén az ünnepség után az osztályfőnökökkel együtt minden osztály tanteremében veheti át a tankönyveket.
Az idei tanévben is sok szakkörünk indul, amely a gyerekek érdeklődésének megfelelően alakul.
Az új tanév küszöbén kérek minden jelenlévőt, hogy a következő tanévünket tegyük egymás számára hasznossá eredményessé, törekedjünk arra, hogy a tanév végén sikeres tanévről számolhassunk be. Köszönöm a szülők segítségét és bizalmát, köszönöm a fenntartónak Besenyőtelek község önkormányzatának, hogy anyagi lehetőségeihez képest erőn felül is biztosítja az oktató-nevelő munkához szükséges feltételeket. Kívánok valamennyiünknek jó egészséget, eredményekben és sikerekben gazdag tanévet.
A 2012/2013-as tanévet megnyitom.