Nincs hozzászólás

A Leader Magyarországon és Besenyőtelken.

Oly sokan hallották már ezt a kifejezést, mégis keveset tudnak róla az emberek. Manapság már szinte szócséplésnek tűnik a leader szónak a jelentését magyarázni, de néhány évvel ezelőtt még ismeretlenül csengett ez a kifejezés. 

fajatszo

Érdekesség, hogy több esetben is voltak próbálkozások magyar megfelelőjét találni, de eredménytelennek bizonyultak ezek a kezdeményezések. Elterjedt és közismertté vált nálunk is a LEADER szó használata. A LEADER egy francia mozaikszó. Liasion Entre Actions pour le Development de l’Economie Rurale, melynek jelentése: Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében. Ez az értelmezés tulajdonképpen meghatározza a Leader-program alapvető célját és megvalósítási lehetőségeit az Unióban és Magyarországon is. A Leader az EU legsikeresebb vidékfejlesztési kezdeményezése, ami több mint egy program: újfajta vidékfejlesztési szemléletmód mely az Unióban már mintegy 2 évtizede működik. Magyarországon 2002-től kezdték el az alapját lerakni, a Tisza Tarna Rima Menti-egyesület 2008-tól működik. Hazánkban először 70 közösség tudott megismerkedni ezzel a lehetőséggel, majd a jelenlegi kiírás szerint már az ország minden kisvárosa, települése bekapcsolódhatott ebbe a folyamatba. Remélhetőleg másokat is –mint engem is- magával ragad annak a lehetőségnek a felismerése, mely itt áll előttünk, hogy végre a vidéken élő ember számára olyan lehetőség adódott, hogy saját maga is nagyon sokat tehet közvetlen élettere fejlesztéséért. Ezért tartom nagyon fontosnak azt a kezdeményezést 2007 végén, amely lehetővé tette szűkebb hazánkban a TTRM Leader közösség létrejöttét. Azon túlmenően, hogy a csoportok önállóan bonyolítják le programjaikat, segítik és támogatják egymás tevékenységét. Munkájuk az itt élők életminőségének javulását fogja eredményezni. 2009 novemberében és decemberében két pályázatot is beadtunk az egyesülethez: a 2010. szeptember 11-én megrendezésre kerülő Rétes fesztivál lebonyolítására és a focipálya melletti játszótér felújítására. A pályázat elbírálók malmai ugyan lassan őrölnek, de bízunk benne, hogy elnyerik a maximális támogatást ezek a gondolatok, mert igen sokat tettünk azért, hogy megvalósulhassanak terveink.

Comments are closed.

Megszakítás